Varmepumpen, minimer dit elforbrug.

by Redaktør
Varmepumpe

Minimer dit elforbrug – også når du udlejer dit sommerhus.
Derfor skal du være opmærksom på COP- og SCOP-værdien, når du køber varmepumpe.
Når du har bestemt dig for at investere i en varmepumpe er en af de ting, som du skal være opmærksom på, inden du foretager købet, hvad varmepumpens virkningsgrad er. Varmepumpens virkningsgrad måles i COP- og SCOP-værdi. Virkningsgraden indikerer hvor meget varme varmepumpen afgiver i forhold til mængden af strøm, som den bruger. Det er vigtigt at undersøge en varmepumpes virkningsgrad, da en høj virkningsgrad betyder en billigere elregning.


Forskellen på COP- og SCOP-værdi
COP-værdi: COP står for Coefficient of Performance, og COP-værdien angiver hvor meget varme, varmepumpen producerer sammenlignet med den mængde strøm, som den bruger. En høj COP-værdi betyder høj virkningsgrad og dermed høj effektivitet. Hvis en varmepumpe har en COP-værdi på eksempelvis 3, og den bruger 2000 Watt elektricitet, så producerer den 6000 Watt varme. Det er dog vigtigt at nævne, at COP-værdi udelukkende gælder for en bestemt udendørs- eller fremløbstemperatur.

Det betyder, at hvis en varmepumpe har en COP-værdi på 5 ved 4/40 °C, så opnås effektfaktoren ved en udendørstemperatur på 4 °C og en fremløbstemperatur på 40 °C. Varmepumpens COP-værdi er typisk målt ved den udendørstemperatur, hvor dens virkningsgrad er størst, og dette betyder derfor, at den oplyste temperatur oftest er højere end i vintermånederne, hvor behovet for varmepumpen ellers er størst.

Netop når udetemperaturen daler, falder varmepumpens virkningsgrad typisk også. Dermed angiver COP-værdien en gennemsnitlig virkningsgrad, mens den ikke tager højde for sæsonbestemte variationer i temperaturen. Dette medfører også, at det ikke er muligt at sammenligne forskellige varmepumpers COP-værdier, medmindre værdierne er angivet for den samme udetemperatur og fremløbstemperatur.
SCOP-værdi: SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance, og SCOP-værdien angiver varmepumpens gennemsnitlige virkningsgrad i løbet af året, hvor sæsonbestemte variationer i udetemperaturen er medregnet. Dette betyder, at SCOP-værdien giver en mere nøjagtig fremlæggelse af varmepumpens effektivitet sammenlignet med COP-værdien.

Hvis varmepumpen har en SCOP-værdi på 4, så leverer den i gennemsnit, i løbet af året, 4 gange så meget varme som den elektricitet, der bruges. Man udregner SCOP-værdi ved at tage gennemsnittet af en række målinger, der foretages under fyringssæsonen.

Ved at undersøge varmepumpens SCOP-værdi vil det være nemt at sammenligne dens virkningsgrad med andre varmepumpers.

Related Articles

Skriv en kommentar