Skab værdi i din virksomhed med Lean

by Redaktør

Har du hørt om forretningsfilosofien Lean? Lean er baseret på TPS (Toyota Produktions System), som stammer fra Toyota fabrikkerne tilbage i 60’erne. TPS omhandler ledelse, og det vil altså sige aspekter af ledelse som eksempelvis lederens adfærd, lederens fokus, forskellige ledelsessystemer og ledelsesprincipper. Pointen med Lean er at skabe et godt flow i produktionen, så man søger altså at skabe flow på produktionsgulvet og i virksomhedens IT systemer men også i medarbejdernes arbejdsopgaver, så at medarbejderne kan fuldføre deres opgaver uden at begå fejl.

Lean er bygget op omkring fem principper, og for at forstå Lean er man altså nødt til forstå de fem grundprincipper. Principperne er som følgende:

  1. Identificér hvad der skaber værdi for kunden. Undersøg hvad der skal til for at skabe værdi hos kunden og undersøg værdikæden, hvor råvaren tilføres værdi, indtil kundens behov er blevet dækket.
  2. Identificér og fjern kilder til spild. Aktiviteter i værdikæden, som ikke skaber værdi hos kunden, skaber spild. Når du har identificeret de umiddelbare kilder til spild i værdikæden, skal de fjernes med det samme.
  3. Skab flow i de værdiskabende aktiviteter. Skab flow i din produktion således at der forekommer færrest mulige stop undervejs i produktionen.
  4. Gør din produktion trækstyret. Lad kunden trække varen eller ydelsen. Det vil sige, at det er kundens behov, der bestemmer, hvad der skal produceres eller gøres og hvornår. 
  5. Gennemfør forbedringer løbende. Sørg for at der i din virksomhed er kompetencer til at skabe forbedringer i forhold til princip 1, 2, 3 og 4. 

I den vestlige verden har vi forsøgt os med at efterligne de metoder og de værktøjer, som man har anvendt hos Toyota, og det har eksempelvis resulteret i 5S. 5S er en meget udbredt Lean metode, og den har altså til formål at gøre arbejdspladsen struktureret, hvilket gerne skal resultere i øget effektivitet, ergonomi, et godt arbejdsmiljø og meget andet, som kan bidrage positivt til virksomhedens flow. 5S består af de følgende fem S’er:

  1. Sortér. Alt på arbejdspladsen sorteres efter, om det bliver brugt eller ikke brugt. Det som ikke bruges på arbejdspladsen fjernes. Det som bliver brugt på arbejdspladsen opdeles i tre kategorier: lav, middel, høj. Det, der skal i ”lav”-kategorien, er ting, som bruges sjældent, der, der skal i ”middel”-kategorien, er ting, som bruges månedligt, og det, der skal i ”høj”-kategorien, er ting, som bruges dagligt eller ugentligt.
  2. System i tingene. Alle ting på arbejdspladsen skal have en fast, synlig plads, og de skal være nemme at komme til. Farvekod eventuelt tingene så at de er lettere at lokalisere. 
  3. Systematisk rengøring. Der skal være rent og ryddeligt på arbejdspladsen for at undgå kaos. Rengøring inkorporeres i alle vedligeholdelsesaktiviteter. 
  4. Standardiser. Definér standarder for ting så at alle på arbejdspladsen har en god fælles forståelse for retningslinjerne. 
  5. Selvdisciplin. Sørg for at der er en klar ansvarsfordeling på arbejdspladsen, og at alle involverer sig i udviklingen af standarderne. 

Der findes masser af litteratur og kurser om Lean, så er du interesseret i at vide mere om den spændende forretningsfilosofi, så er der altså rig mulighed for det.

Related Articles

Skriv en kommentar