Få rådgivning ved forsikringsskader

by Redaktør

Du har sikkert flere forsikringer, der beskytter dig og din ejendom, i tilfælde af at ulykken skulle ramme. Ikke desto mindre kan det virke helt uoverskueligt, hvis huset pludselig brænder eller der opstår en vandskade på huset som følge af skybrud. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at søge råd og vejledning ved professionelle aktører. Hos JPH Forsikringsskader A/S kan du få forsikringsrådgivning, hvis uheldet er ude. Vi rådgiver ved forsikringsskader og er blandt andet behjælpelige med erstatningsopgørelse i forbindelse med brand, stormskader, vandskader og ejerskifteskader.

Hvad kan vi hjælpe dig med?  

Det kan virke som en ordentlig mavepuster, hvis uheldet pludselig rammer i form af ulykker som brand, oversvømmelse og stormskader eller mindre skader som vandskader og byggeskader. Det kan være forbundet med stor frustration både at skulle forholde sig til selve skaden samt forsikringsselskab og håndværkere i forbindelse med konstatering og udbedring af skaden. Og selvom du har styr på din forsikring, melder der sig pludselig flere spørgsmål: Hvilke rettigheder har du som skadelidte? Og hvordan sikrer du dig, at du får den erstatning, du har krav på? Det kan JPH Forsikringsskader A/S hjælpe dig med. Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med alle former for forsikringsskader.

Hvis dit hus, din virksomhed eller dit landbrug brænder, hjælper vi dig med at lave en detaljeret skadeopgørelse, så du kan få en retfærdig erstatning for dit tab. I forbindelse med en vandskade kortlægger vi – i samarbejde med taksator, skadeservice og dig som skadelidte – skadens omfang og laver en plan for udbedringen af skaden og reetableringen af din bolig. Vi er også behjælpelige ved byggeskader, hvor vi undersøger skaden og årsagen hertil. Også ved storm- og snetrykskader tilbyder vi rådgivning. I begge tilfælde er der ofte tale om skader på bygninger, men der kan være stor forskel på, hvordan skaderne skal håndteres. Om der er tale om store eller små skader, er vi på den skadelidtes side, og vores mål er at sikre dig erstatning for skaden. Som professionelle fagpersoner arbejder vi også med syn og skøn. Udvikler din byggeskade sig til en konflikt mellem dig og din entreprenør, kan vi besvare tekniske spørgsmål vedrørende byggearbejdet.      

Kontakt JPH Forsikringsskader A/S i dag

Du kan kontakte os på telefon 98 84 11 55 eller sende en mail til jes@jph.dk, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i forbindelse med en forsikringsskade. Vores mål er at varetage dine rettigheder som den skadelidte, og vi sørger for, at du får en rimelig erstatning for dine tab.

Related Articles

Skriv en kommentar