Verdo er Danmarks første energiselskab med FSC®-certifikat

by Redaktør

Certifikatet er bevis på, at Verdos handelsdivision, Verdo Energy, nu kan levere træpiller, flis og briketter fra ansvarlige kilder. Dermed opfylder Verdo allerede nu en del af de krav, der stilles til energibranchen fra 2016.

FSC-certifikatet er udstedt af NEPCon, der er ekspert i auditering af ansvarlig handel med træ. Som et led i omstillingen fra fossile brændstoffer til grønne energiformer, indgik Dansk Energi og Dansk Fjernvarme i december 2014 en frivillig brancheaftale om biomasse.  Aftalen betyder blandt andet, at det træ, der bliver til el og varme på de danske kraftvarmeværker, skal stamme fra bæredygtige skovområder og andre ansvarlige kilder.

”FSC er et anerkendt, globalt miljømærke for ansvarligt træ og et oplagt valg i forhold til at opfylde den del af brancheaftalen, der omfatter dokumentation af bæredygtig skovdrift. Verdo er det første energiselskab i Danmark, der vælger FSC-certificering – men næppe det sidste,” spår Michael Jakobsen, Customer Relations Manager hos NEPCon.

Med certifikatet i hus kan Verdo købe og sælge FSC-certificeret biomasse. ”Vi er blevet FSC-certificeret og har dermed fået et globalt stempel som leverandør af grøn biomasse til bæredygtig energiproduktion. Vi oplever konkret efterspørgsel efter FSC-certificeret biomasse, og vi tror på, at det er en stigende tendens. Derfor er vi naturligvis glade for, at vi har fået certificeringen, og at vi allerede nu opfylder den del af brancheaftalen, der handler om dokumentation af ansvarlig skovdrift,” forklarer Thomas Bornerup, direktør ved Verdo Energy.

Energibranchen ny drivkraft for bæredygtigt skovbrug

FSC Danmark har været rådgiver for Verdo i forhold til at opfylde FSC’s krav og regler. Her glæder de sig over, at de danske energiselskaber nu tager et ansvar for det træ, de køber. ”Det er ret nyt, at energibranchen er blevet indkøber af træ i så store mængder. Det er en ressource under pres, og det er vigtigt, at de enkelte energiselskaber er med til at sikre, at det træ de køber, kommer fra bæredygtige skovområder og ansvarlige kilder. Det er glædeligt, når et selskab som Verdo tager et tydeligt ansvar – især når der endnu ikke er en lov på området,” siger Morten Brodde, konsulent hos FSC Danmark.

Michael Jakobsen peger på, at der er vækst i forbruget af biomasse i hele EU som følge af EU’s klimapolitik. ”Energibranchen kan blive en ny drivkraft for bæredygtigt skovbrug. Det kan rykke meget, hvis en stor del af den europæiske energibranche efterspørger certificeret biobrændsel. Det skaber et nyt marked for ansvarlige skovprodukter, som ellers har været svære at afsætte”, siger Michael Jakobsen.

Related Articles

Skriv en kommentar