Øget sparemål hos Oliebranchen

by Redaktør

Siden afskaffelsen af PSO-afgiften i 2016 har det været aftalt, at der skulle indledes drøftelser om større energibesparelser mellem regeringen og Oliebranchen.

Det bliver nu effektueret, idet branchens energisparemål fra 1. januar 2019 øges til 0,52 PJ (petajoule) om året.

Energisparemålet er et resultat af drøftelser mellem Energistyrelsen og Drivkraft Danmark, der har været repræsentant for Oliebranchen. Energisparemålet var Drivkraft Danmarks forslag til en frivillig øgning af energisparemålet. Det er dette forslag, der nu tilføjet til energispareaftalen.

Som et af elementerne i aftalen vil det ikke længere tælle med, når man udskifter et eksisterende oliefyr med et mere energivenligt oliefyr. Alene konverteringer væk fra olie som brændsel vil kunne tælle med som besparelser.

FAKTA

Grundlaget for oliebranchens energisparemål udvides fra 1. januar 2019 med det samlede forbrug af farvet landbrugsdiesel. Dette svarer til en forøgelse af branchens energisparemål fra 0,28 PJ til 0,52 PJ (2016-tal).
Den samlede energispareindsats på tværs af brancher fastholdes på det nuværende niveau. Udvidelsen af oliebranchens energisparemål sker inden for den eksisterende ramme for alle energiselskaberne på ca. 10,1 PJ. De øvrige energiarters energisparemål vil tilsvarende blive reduceret.
Fra 1. januar 2019 vil udskiftning af et eksisterende oliefyr med et nyt energieffektivt oliefyr ikke kunne tælle med som en energibesparelse.

Related Articles

Skriv en kommentar