Hvordan kommer du i mål med et PIM-projekt?

by Redaktør

Dette blogindlæg er rettet mod dig, der kender til product information management, men gerne vil vide, hvordan du starte et projekt med implementering af Produckt management system på bedst muligt vis.

Et PIM-projekt kan være en ressourcekrævende opgave

At implementerer et PIM-system, såvel som at implementere andre IT-systemer, kan være en kompleks og ressourcekrævende opgave. Mange brikker skal falde på plads i et PIM-projekt – tekniske såvel som organisatoriske – og grundig forberedelse er derfor yderst vigtigt. Få konsulenter til at hjælpe dig med en klar og veldefineret proces eller definer en selv.

Guide til en PIM implementerings-proces

1) Diagnose

Start projektet med at afholde en diagnose. En diagnose er en workshop, hvor der snakkes om jeres behov og forventninger til projektet. Diagnosen har til formål at danne en forståelse for jeres forretning. Denne snak skal nemlig danne en dybdegående forståelse for jeres hverdag og hvordan i arbejder, så der afdækkes hvem, hvad og hvornår. På diagnosen snakkes der selvfølgelig også om systemet og om de data, I skal have ind i systemet, men det er på et mere overordnet plan. Efter diagnosen har i dannet jer en forståelse for, hvem der skal benytte systemet, og har således dannet fundamentet for en dybdegående analyse af jeres forretning.

2) Analyse

Med udgangspunkt i de identificerende punkter fra diagnosen, afholdes en analyse. Analysen går i dybden med alle punkterne fra diagnosen og afdækker så mange aspekter som muligt, således der ikke hersker nogen tvivl om, hvad jeres behov er. Analysen udmunder derfor i en større liste af opgaver, som skal udføres for at projektet kan betragtes som færdigt. Efter analysen er afholdt, så er scoopet for projektet fastlagt, og udviklingen og knofigureringen vil blive påbegyndt.

3) Konfigureringen af systemet

Nu opsættes løsningen efter jeres konkrete behov, men der udvikles fra eksternside og konfigurerer – dog ikke uden at have alle parter med i loopet.

Grundig forventningsafstemning

Det er vigtigt at få forventningsafstemt internt som eksternt og at forventninger bliver afstemt grundigt. Der er mange holdninger, interesser og meninger, som skal med i overvejelserne, når et PIM-system skal implementeres.

Dine processer og din forretning er i fokus

Husk ikke kun at snakke teknik og systemer, men også snakke processer og forretningslogik. Det er vigtigt, at systemet implementeres, så det passer perfekt til forretningens hverdag.

Hvad kan du gøre?

Det er ingen hemmelighed, at et PIM-projekt kræver en del af dig og dine kollegaer. Produktdata er et centralt element, når det kommer til PIM-systemer. Du bør derfor – allerede i starten af projektet – forsøge at skabe et overblik over dit produktdata. Du bør derfor indsamle produktdata og ”vaske” det, hvis det er nødvendigt.

Når dit data er indsamlet (fx i Excel) og er blevet ”vasket”, dvs. forberedt, kan i udarbejde et eller flere dataark, der kan benyttes til masseindlæsning af data til PIM-systemet.

Du skal herudover også gøre dig nogle overvejelser omkring, hvilke systemer PIM-systemet integreres med. Vil du f.eks. have data fra dit ERP-systemet vist i PIM-systemet?

Du skal også gøre dig overvejelser omkring, hvilke kanaler, du gerne vil have publiceret data igennem. Skal PIM-systemet levere data til din webshop? Vil du levere data til Amazon? Hvad med datablade og prislister? Hvilke kanaler skal der afsættes på?

Du bør gøre dig disse overvejelser inden eller i starten af projektet, og dermed lette hele processen for dig og dine kollegaer.

Et PIM-projekt er et transformationsprojekt, der i sidste ende giver dig et stærkt værktøj til dit daglige arbejde.

Lav forarbejdet inden og høst gevinsterne hurtigere.

Related Articles

Skriv en kommentar