Hvordan: Patent for iværksættere?

by Redaktør
Patent til iværksættere

Hvad er et patent?

Man tænker måske ikke over det, men faktisk er størstedelen af iværksætteres firmaidéer kopier af andres idéer. Og det er der ikke noget mærkeligt eller unaturligt i. Alle byer har brug for håndværkere, butikker mv. som også findes i andre byer. Og det er jo dybest set den samme idé, som mange andre før har fået.

Den type virksomhed skal og kan ikke søge patent. Man kan måske beskytte firmanavn og logo som et varemærke, men det handler den her artikel ikke om.

Langt de fleste iværksættere skal ikke søge patent på deres produkt. Og kan heller ikke opnå et patent.  Når man ser på patent, er det kun relevant, hvis der er tale om en teknisk ny frembringelse. Altså en opfindelse, der er så unik at den kan og bør beskyttes.

Er et patent en god forretning?

Hvis du har en opfindelse, der kan patenteres, skal du selvfølgelig overveje om det kan betales sig. Tror du det produkt, du har opfundet, kan blive så interessant at det kan udgøre en forretning og kan retfærdiggøre at investere i at få et patent.

Det spørgsmål burde opfinderen af musefælden med pistol nok havde stillet sig.

Så en ting er om det kan patenteres, noget andet er om det så er en god idé.

Men er det en god idé kan det være en betydelig fordel, hvis du får et patent. Du får en enerettighed til erhvervsmæssig udnyttelse af dit produkt i 20 år på de markeder (geografiske områder), hvor du vælger at håndhæve dit patent. Det vil sige du kan forbyde andre at lave det samme eller sælge det samme i de lande, du har patent i.

Det giver en fantastisk styrke i forhandling med forhandlere, der skal afsætte dine produkter i de forskellige lande, investorer og andre forretningspartnere.

Hvordan får man så et patent?

I princippet er det enkelt. Men kun i princippet. Alle kan i og for sig søge om et patent. Man går ind på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (https://www.dkpto.dk/) og ansøger om et patent. Og der er da også en vejledning til stede, men vi må kraftigt fraråde at du prøver selv. Medmindre du har tidligere erfaring fra et patentbureau eller lign. kompetencer, kan vi kun fra Startinfo.dk’s side fraråde det.

Så vælg et patentbureau, der kan hjælpe dig igennem processen.

Hvad kan man få patent på?

Som skrevet skal det være nyt (en ny opfindelse eller frembringelse) og det må derfor ikke være kendt i forvejen og det skal adskille sig væsentligt fra alt hvad der tidligere har været publiceret, både af dig og af andre, uanset om det er patenteret eller ej. Og alt hvad der tidligere har været publiceret omfatter udover patenter og patentansøgninger, altså også artikler, reklamer, produktion, foredrag osv.. Så derfor er det også nødvendig at du ikke omtaler din idé for nogen (bortset fra dit patentbureau naturligvis) for så er det offentligt fremme og kan derfor ikke patenteres. Så vendt med marketingkampagner til din ansøgning er indleveret. Når den er indleveret, kan du gå i gang og skrive ”patent pending” og nummeret på din patentansøgning.

På den måde kan du måske ”skræmme” andre fra at prøve at kopiere dit produkt.

Du kan læse mere om patent og andre rettigheder på Startinfo.dk

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Patentbureauet Larsen og Birkeholm.

Related Articles

Skriv en kommentar